Hvordan bliver man medlem af borgersamling?

Alle kan i princippet deltage i en borgersamling, men for at kunne få en plads i borgersamlingen, skal du opfylde to krav:  

                 - Du skal have folkeregisteradresse i Albertslund Kommune
                 - Du skal være fyldt 16 år. 

I løbet af maj måned 2020 modtager alle borgere over 16 år i Albertslund en invitation med tilmelding til den første borgersamling.
Sammen med invitationen til deltagelse i borgersamlingen, modtager borgerne, et spørgeskema, som er baseret påudvælgelseskriterierne for lodtrækningen. 

Udvælgelseskriterier De fem kriterier: a) Køn, b) Alder og c) Uddannelsesniveau, d) Geografi og e) anciennitet som borger i Albertslund er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Tilsammen skal de fem kriterier sikre at den tilfældige lodtrækning og udvælgelse samtidig resulterer i en bred (social) spredning og repræsentativitet blandt de endelige 36 deltagere i borgersamlingen.

SpørgeskemaetSpørgeskemaet udarbejdes af Analyse og Tal, som anvender det til at sikre et datagrundlag på de tilmeldte borgere, som gør dem i stand til at sikre så høj grad af repræsentativitet i den tilfældige udtrækning af de 36 deltagere.

Når fristen for tilmelding er udløbet, trækker Analyse og Tal lod om de 36 pladser, der er i borgersamlingen. Lodtrækningen skal sikre en spredning i deltagerne, så Borgersamlingens endelige sammensætning bliver repræsentativ for Albertslunds befolkning. Formålet med spredningen er at sørge for, at forskellige perspektiver og behov indgår i dialogen og anbefalingerne til byens udvikling. På den måde får vi den bedste mulighed for et bredt udvalg af borgere, som kan repræsentere så mange forskellige interesser i Albertslund som muligt.