Hvordan udtrækkes medlemmer af borgersamlingen

Blandt de borgere, som tilmelder sig, udtrækker analysebureauet Analyse og Tal 36 tilfældige medlemmer til borgersamlingen. Lodtrækningen sikrer, at alle tilmeldte har lige stor sandsynlighed for at blive udtrukket.

 

De 36 borgere udtrækkes så de tilsammen afspejler befolkningen i Albertslund. De 36 skal så vidt muligt være repræsentative – dels for at sikre borgersamlingens legitimitet, dels for at sikre en mangfoldighed af perspektiver og inputs i arbejdet med anbefalingerne til fremtidens Albertslund.