Møde 1

Borgersamling om fremtidens Albertslund 

På det første møde i Borgersamlingen mødtes medlemmerne af borgersamlingen den 18. august 2020 fra kl. 17-21.00 til et møde med oplæg og drøftelser. De to første oplæg havde fokus på Albertslunds historie, fremlagde fakta om byen og dens indbyggere og redegjorde for de rammer, der er vedtaget for den kommende byudvikling. De sidste to oplæg var inspirationsoplæg, hvor fokus var på muligheder, udfordringer og tendenser, når man skal arbejde med at udvikle fremtidens Albertslund. Det er borgersamlingens ekspertgruppe der i samarbejde med We Do Democracy har sat rammerne for indholdet af de to inspirationsoplæg.

Forud for mødet havde borgersamlingen modtaget et baggrundsmateriale, som bl.a. indeholder den politiske vision for byen, fakta om Albertslund og forskellige inspirationsartikler. 

På mødet drøftede medlemmerne af borgersamlingen, hvad der kendetegner Albertslund idag, og hvad der skal kendetegne Albertslund i fremtiden. Borgersamlingen fastsatte spilleregler for deres interne arbejde, og udvalgte en række værdier, der skal være bærende for borgersamlingens anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Undervejs på mødet gav borgersamlingen også input til programmet for de kommende møder i borgersamlingen.

BilledeMøde1.png

Program

Se film af de oplæg, som borgersamlingen blev præsenteret for, læs oplægsholdernes powerpoint præsentationer og følg med i borgersamlingens drøftelser ved at følge de forskellige links i programmet nedenfor. 

Tirsdag d. 18 august 2020 – bygning M, Liljens kvt. 2 – Albertslund
__________________________________________________________________________________

17.00  Velkomst og rammesætning v. Steen Christiansen, Borgmester,

Albertslund Kommune.

Her kan du se et resumé og powerpoint præsentationen fra oplægget

17.15 Introduktion v. Zakia Elvang, We Do Democracy

 

 

17.30 Borgersamlingens medlemmer og resten af holdet

Medlemmerne af borgersamlingen præsenterede sig for hinanden og drøftede, hvilke spilleregler der skal kendetegne deres samarbejde. 

 

 

18.10 Rammer, håb og bekymringer v. Jette Runchel, Kommunaldirektør Albertslund Kommune.

 

Her kan du se et resumé og powerpoint præsentationen fra oplægget

 

Efter Kommunaldirektørens oplæg drøftede borgersamlingen, hvilke fordele og ulemper ved Albertslund, som de ser i dag og i fremtiden.

18.50 Pause og en sandwich

19.00 Fremtidens Albertslund. Inspirationsoplæg: 

 

  1. Livs- og boformer i udvikling v. Mia Manghezi Projektudviklingsdirektør, Pension Danmark

 

Her kan du se Mia Manghezis powerpoint præsentation

 

  1. Hvordan kan man indrette en by? v. Louise Kielgast, Gehl Arkitekter.

 

Her kan du se et resumé og powerpoint præsentationen fra oplægget

 

 

19.45 Vision og værdier

Borgersamlingen arbejdede med de værdier, der skal være bærende for de løsninger/anbefalinger, som borgersamlingen vil skitserer. 

 

 

20.40 Opsamling, refleksion og hvad sker der næste gang

Undervejs i mødet noterede borgersamlingens medlemmer deres opmærksomhedspunkter, spørgsmål og input til de kommende møder i borgersamlingen. 

 

Her kan du høre hvordan VegaMiran og Jan oplevede det første møde i borgersamlingen.

 

21.00 Tak for denne gang